Bewaking koelcircuit met de Flowmax 54i ultrasone flowmeter

bewaking koelcircuit

Thermische stabiliteit is een voorwaarde voor het juiste verloop van menig proces.
Het hangt helemaal van uw proces af welke effekten risico’s in zich dragen, maar doorgaans is een constante temperatuur een belangrijke wens van de procesverantwoordelijke.
Temperatuurstijging door warmte-inbreng zal, wanneer deze niet effektief afgevoerd wordt, leiden tot ongewenste veranderingen.
Een te sterke koeling met overmatige temperatuurdaling kan om andere redenen negatief uitwerken.
U kent zelf de redenen om uw koelwaterflow goed te monitoren.

De koelcapaciteit van een watercircuit wordt met name bepaald door de temperatuurstijging van het koelwater, vermenigvuldigd met het debiet.
Als u beide in de gaten kunt houden bent u continu op de hoogte van de effektiviteit van het koelcircuit.

Hoe een flowmeter zorgt voor bewaking van uw koelcircuit 

De belangrijkste redenen om voor een ultrasone flowmeter te kiezen zijn daarmee in lijn.
U bent steeds verzekerd van de actuele flowwaarde, ook bij fluctuaties, ook bij gebruik van niet-geleidedend, gedemineraliseerd water.
Tegelijk met de debietmeting, registreert u ook de actuele temperatuur van het koelwater. Zo weet u nog beter wat er aan de hand is.

Ingebouwde extra’s

Bijkomend voordeel is dat eventuele vorming van luchtbellen in het koelcircuit onmiddellijk wordt gedetecteerd.
Luchtbellen beïnvloedende warmte-overdracht in negatieve zin, daar wilt u uiteraard graag voor gewaarschuwd worden!

Total cost of ownership

Bij een proces wat 24/7 draait zijn de verbruikskosten zwaarwegend.
De flowmeter heeft een laag electrisch vermogen, dat betekent dat u met slechts enkele kWh het hele jaar door meet.
Omdat drukverlies met energieverlies gepaard gaat is ook de vrije doorlaat (tot DN50!) van het instrument mooi meegenomen.
Op slijtdelen zit niemand te wachten, ook hierin scoort de ultrasone flowmeter zonder bewegende delen goed.

Vragen over bewaking van uw koelcircuit 

Dit stukje kennis is slechts een oppervlakkige uiteenzetting, dat weet ik.
Mogelijk heb ik u toch aan het denken gezet en zijn vragen of opmerkingen ontstaan, laat het me weten, ik help u graag verder!

Uw instrument is getest en daarvan ontvangt u een certifikaat bij de levering. Optioneel is een kalibratiecertifikaat 3 meetpunten, of is een 8-punts kalibratie mogelijk.

bewaking koelcircuit
De Flowmax 54i is een bewezen interessante reeks voor bewaking van koelwatercircuits.

Natuurlijk is het van belang dat uw water schoon blijft.
Heeft u last van depositie in uw koelwatersysteem, kijk dan eens bij Pathema, gegarandeerde innovatie in waterbehandeling!