Aandacht voor thermisch design en werking van het koelsysteem

flow sensor

Aandacht voor thermische aspecten is in elk design van belang.
Onderstaand artikel uit Mechatronica & Machinebouw benadrukt nogmaals de invloed van een goed thermisch ontwerp in de -high tech- machinebouw.

Lees hier het artikel

Dwing invloed af!

Thermische stabiliteit is geen toeval. Onderdeel van een goed thermisch ontwerp is de sturing die u aan warmte kunt geven.
Door te bepalen waar de onvermijdelijke energie naartoe gaat kunt u ook invloed uitoefenen op de afvoer van deze energie.
Wanneer de afvoer vervolgens geforceerd kan plaatsvinden bouwt u extra zekerheid in uw thermische balans.

Meten is nog steeds weten.

Toepassing van actieve koeling met een vloeistofgevuld koelcircuit is een effectieve manier om overtollige warmte af te voeren.
De effectiviteit is eenvoudig te meten door een continue registratie van de temperatuur.
Daarbovenop is de koelwatertemperatuur en het debiet inzichtelijk te maken met één instrument: een flowmeter.
Terugkoppeling van gemeten waarden en een passende PID-regeling houden de temperatuur binnen de grenzen die u zelf stelt!

Met deze hoofdlijnen verzekert u zich van twee zaken:

  1. een stabiel proces met voorspelbare uitkomst en minimale spreiding
  2. onmiddellijke waarschuwing wanneer de koeling aan effectiviteit dreigt in te leveren

Het juiste instrument borgt een goed thermisch design van uw koelsysteem

Koelsystemen bevatten vaak gedemineraliseerd water, een niet-geleidend medium.
Twee voor de hand liggende instrumenten om flow en temperatuur te meten zijn in dit geval de Vortex-flowmeter en de ultrasone flowmeter.

Optie Vortex

Omdat de Vortex-flowmeter werkt door het opwekken van vortices krijgt u trillingen in het koelsysteem. Zolang dat niet nadelig is en u aan een globale meting voldoende hebt zou een Vortex-meter een goede optie kunnen zijn.
Let er wel op dat u zich goed laat adviseren, want dimensionering is bij dit type instrument cruciaal. Bij lage flows is de Vortex-vorming namelijk niet mogelijk en meet u niets.
Meestal is een Vortex-meter in aanschaf goedkoper dan een ultrasone flowmeter.

Optie Ultrasoon

De ultrasone flowmeter combineert een vrije doorlaat met een trillingsvrije meting én een hoge nauwkeurigheid over het hele flowbereik. Ook bij lage en schommelende debieten is de nauwkeurigheid uitstekend, een factor 5 tot 25 beter dan Vortex (afhankelijk van de flowrate en volle schaal waarde, lees hier meer over).
Temperatuurmeting is inclusief en u kunt grenswaarden aan het debiet koppelen zodat uw systeem een alarmsignaal krijgt bij onder- of overschrijding van ingestelde limieten.
Naar wens voert u het instrument uit met display en zijn er diverse kalibratieprotocollen te bestellen.

Flowmax 54i is een reeks ultrasone instrumenten wat bij uitstek geschikt is voor bewaking van u w koelcircuit. Tot een maximale flowrate van 900 liter per minuut zit u goed.

Laat u vakkundig en snel informeren door uw procesgegevens en vraagstelling hieronder te delen!

Uw instrument is getest en daarvan ontvangt u een certifikaat bij de levering. Optioneel is een kalibratiecertifikaat 3 meetpunten, of is een 8-punts kalibratie mogelijk.

thermisch design koelsysteem

Extraatje ingebouwd

De ultrasone flowmeter heeft nog een ingebouwd extraatje. Zoals de Vortex niet zonder trillingen kan werken, zo zal de ultrasone flowmeter automatisch detecteren of gasvorming in het vloeistofsysteem aanwezig is.
Gas is een slechtere warmtegeleider dan vloeistof, dus de aanwezigheid daarvan meldt Flowmax u graag terug!
Instelbaar, snel, betrouwbaar.
Uiteraard!