Single use flowmeter

disposable flowmeter

<english version here>

De Single Use flowmeter is een niche-product wat in de markt inmiddels in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar is.
Het is goed dat er diversiteit in het aanbod zit, want er is geen universele oplossing die alleen maar voordelen kent.
Afhankelijk van uw eisen en wensen is te bepalen welk type voor uw applicatie het beste is.
Hierna benoem ik een aantal aspecten die in de afweging een rol spelen.

Eisen en wensen

Als u gaat nadenken over de specifikaties waaraan het instrument moet voldoen zal een aantal zaken voorbij komen.
In deze fase doet u er goed aan de harde eisen te onderscheiden van de softere wensen. Dit is vooral handig als u later uit meerdere opties moet gaan kiezen.

Nauwkeurigheid

Elk type instrument meet anders en met een andere afwijking. 
Elke meetmethode heeft in de uitvoering een maximaal haalbare nauwkeurigheid. Afwijking van de nominale meetwaarde geeft een afwijking in uw proces.
Het is aan u om te bepalen welke nauwkeurigheid noodzakelijk is.
Kijk bij een vergelijk goed naar de grootheid waarin de meetnauwkeurigheid is uitgedrukt. Full Scale (FS) is totaal wat anders dan Measured Value (MV). Hier ga ik graag verder op in, maar in een ander hoofdstuk.
Bij een hoogwaardig instrument als Coriolis of ultrasoon mag u een kalibratiecertifikaat verwachten.

Wetted parts

De zogenaamde ‘wetted parts’ zijn de onderdelen van het instrument die met het medium in aanraking komen.
Bijvoorbeeld bij een turbinemeter is dat de behuizing, de turbine, as, lagering en eventueel afdichtingsmateriaal.
Een electromagnetische flowmeter heeft al minder onderdelen, maar altijd een meetbuis, metalen electroden en afdichtingsmateriaal.
De Coriolis- en de ultrasone flowmeter hebben vaak maar één wetted part, de behuizing zelf. In het geval van de MIB Flowmax is dat ook nog eens een goedgekeurde kunststof. Hier het leveranciers certifikaat.

Spleten en gaps

Bij de overweging om single-use componenten toe te passen speelt vaak hygiëne / zuiverheid een rol. Contaminatie is uit den boze in dit soort processen.
De bouwvorm van uw instrument is van invloed op contaminatie-risico.
Spleten tussen verschillende onderdelen zijn potentiële verstopplaatsen van bacteriën en ongewenste deeltjes. Een lagerpunt van het turbine-asje evenzo. Scherpe hoeken en kantjes zijn evenmin bevorderlijk.
Een instrument met een vrije doorlaat is altijd gunstiger; hier scoren electromagnetisch, coriolis en ultrasoon ongeveer even goed.
Gekeken naar de details, zoals aantal spleten, oppervlakteruwheid en dode hoeken scoort de kunststof ultrasone single use flowmeter het best van de drie.

Kosten

Het prijskaartje is en blijft een aspect van de totale afweging.
In sommige gevallen is de kostprijs de zwaarstwegende factor. Dan wint een turbinemeter het van de geavanceerdere instrumenten.

single use flowmeter
Prijsverschil flowmeter is in deze omgeving ondergeschikt.

Processen in biofarmacie kennen risico’s die in financieel opzicht het honderd- of wel duizendvoudige prijsverschil vertegenwoordigen.

Dat zijn risico’s die deels voorkomen kunnen worden door de juiste equipment voor uw proces te kiezen.


Een clean instrument, zonder bewegende delen en maar één wetted part wat bovendien nog eens superieure meetresultaten geeft, ook bij fluctuerende flow, dat is zijn geld waard!

 

 

 

Bespaar en vervang alleen het hoognodige

Omdat MIB er te allen tijde naar streeft het maximale voor u te doen, is ook naar het kostenplaatje gekeken. Door de meetbuis separaat te produceren kan deze uitgewisseld worden zonder dat dure electronika van de controller vervangen hoeft te worden. Deze blijft dus permanent aanwezig.
In feite spreken we dus niet over een single use flowmeter, maar een single use flowmeetbuis. Doordat de meetbuis al af fabriek gekalibreerd is behoud u de oorspronkelijke nauwkeurigheid waar u aan gewend was.

Dit slim ontwerp kost u niets en het levert u toch weer €1.500,= per wissel op!

Vraag naar de mogelijkheden

 

Liever een adviesgesprek?

Graag!
Geef hieronder in hoofdlijnen uw richting aan, dan bent u verzekerd van een passend advies op korte termijn. 

Uw instrument is getest en daarvan ontvangt u een certifikaat bij de levering. Optioneel is een kalibratiecertifikaat 3 meetpunten, of is een 8-punts kalibratie mogelijk.