Disposable flowmeter

disposable flowmeter

 

The Disposable Flowmeter is a niche-product of which multiple variants have become available in the market.
Diversity in the available solutions is needed, there simply is no universal solution with only advantages.
Your application, demands and wishes, determine which type of single use flowmeter is the best match.
Below I like to mention some aspects that are to be considered in the selection-process.

Demands and wishes

When starting to think about specifications, a number of aspects will come to your attention.
In this phase it is useful to separate the absolute demands from the more ‘soft’ wishes.

Doing this will help you in a later stage where you might be forced to choose between possible solutions.
An example is de flowrange of the instrument.
Each application will hae a lower limit and an upper limit.
-> If the lower limit is a demand, please store it as such in your list.
-> If a higher max flowrate may be useful in the future, write it down as a wish.
It may very well be that a high flowrate instrument is available, but doesn’t offer the required accuracy in its lower measuring range.

 

Accuracy

Each type of instrument measures differently and has a different deviation.
Each method has in its physical form a maximum achievable accuracy. Deviation from the nominal measured value results in a process-deviation.

It’s up to you to determine wich level of accuracy is required.
When comparing, please be advised to ensure the unit of measure in which accuracy is expressed.
A 1% deviation of Full Scale (FS) can be completely different from a 1% of  Measured Value (MV). This topic is further detailed in another chapter.
A high-end instrument such as Coriolis or Ultrasonic will prove its accuracy on the certificate of calibration.

Wetted parts

The so called ‘wetted parts’ are all the internal parts of the disposable flowmeter that actually are in contact with the measured medium.
In the example of a turbine-meter these are: housing, turbine-blades, shaft, bearings and possible sealing material.
An electromagnetic flowmeter already has less wetted parts, but will always have a housing, metal electrodes and seals.
Coriolis- and ultrasonic flowmeters often have just one wetted part, the housing itself.
In the case of MIB Flowmax, the wetted material is an approved and resistant plastic. Here’s an example of a Suppliers certificate.

Gaps and dead-space

The main reason to go for a single use / disposable component is cleanliness or purity. Contamination in any form or shape is absolutely unacceptable in your process!!
The form and shape of your instrument affect the risk of contamination.
Gaps between components are potential hiding places for bacteria and other unwanted particles or even molecules. Presence of sharp edges and corners or bearing points means an increase of risk. 
Free-bore instruments are always the better option, electromagnetic, Coriolis and Ultrasonic have a comparable ranking.
When considering all details like number of gaps, surface roughness and dead-space, the all-plastic one-piece housing of the ultrasonic disposable FlowMax 242 scores best.

 

Costs

The financial aspect will remain an aspect in the total ranking.
In cases where cost is the most important factor, a turbine-meter will be the better option compared to more advanced instruments.

single use flowmeter
Price-differences between  flowmeters are less important in environments like this.

Bio-pharmaceutical processen have risks which financially have hundreds or thousands times the impact of the instrument value.

Those riscs can partly be prevented by selecting the right equipment for your process.

A clean instrument, free of moving components and with only one wetted part, which reliably measures with high accuracy -even in pulsating flow- is always good value for the money!

 

 

 

Save money by replacing only the neccessary

In  MIB‘s strive to always do the maximum possibe in your advantage, also the cost-impact has been considered.
By designing the instrument with a separate measuring tube, the wetted parts can be exchanged whilst leaving the electronics in place.
In fact it is a single use flowmeasuring tube rather than a single use flowmeters. By providing factory-calibrated measuring tubes, including a dongle with the unique calibration details, you’re ensured of the original accuracy.
In case of a process-change, the nominal bore-size of the measuring tube can be replaced by another size and the matching dongle takes care of the accuracy.

This smart design is freely available and saves you €1.500,= per exchange!

 

Would you prefer a live consult?

Yes please!
Please give some guidelines in the below form and get a relevant and proper advise within one working day. 

Your instrument has been tested, which is certified with the delivery. Optionally, a 3- or 8-point calibration-certificate can be ordered to prove the exact accuracy.

Before you submit:

you may trust an honest advise. If FlowMax is not your best possible solution, I will explain you why that is.

 

 

Doseren kleine hoeveelheid vloeistof

doseren kleine hoeveelheid vloeistof

Hoe kleiner het volume, hoe belangrijker de nauwkeurigheid.

Voor het juist doseren van vloeistoffen waarbij u hoge nauwkeurigheid wenst, is een goede volumemeter het overwegen waard.
Een actieve meting van het exact gedoseerde volume, welke vervolgens gelogd kan worden verhoogt uw zicht op de processen.

Doseren kleine hoeveelheid vloeistof in ampullen en vials
De hoeveelheid medicijn in een vial moet juist zijn

In een doseerproces waar bij een klein volume nog steeds een hoge nauwkeurigheid verlangd wordt speelt de volumemeter een belangrijke rol.
Natuurlijk moeten uw pomp, leidingwerk en vulnozzle goed gedimensioneerd zijn, maar de hoofdrol ligt bij de flowmeter.

De ultrasone flowmeter is op dit gebied in het voordeel ten opzichte van veel andere types, en wel om een aantal redenen.
Ten eerste vanwege de hoge meetsnelheid, met 250 metingen per seconde worden de belangrijkste fluctuaties in de actuele flow waargenomen.

Een twdoseren kleine hoeveelheid vloeistofeede voordeel is de absolute nauwkeurigheid die ook bij lage flows behaald wordt.
Juist bij lage flows is dit vaak een aandachtspunt.

Door het instrument uit te voeren met een -vrije- doorlaat van 5 mm is er toch nog een relatief hoge vloeistofsnelheid.
Doordat de meetbuis relatief lang uitgevoerd is ondervindt het ultrasone signaal maximaal effect van de flow, dat komt de meetnauwkeurigheid ten goede.

Het streven naar een steeds lagere ondergrens leidt tot verfijning.
In de nabije toekomst zal een DN3 uitvoering ter beschikking zijn waarmee tot een halve liter per uur gemeten kan worden.

 

Het instrument werkt zonder bewegende delen, er is dus geen enkel effect van massatraagheid bij stop/start gedrag van de vloeistof.

Trillingen uit de omgeving zijn niet van invloed zoals dat bij bijvoorbeeld een Coriolis flowmeter het geval is. Ook is het prijskaartje een stuk gunstiger in vergelijk met Coriolis.

dosering kleien hoeveelheden

 

De afbeelding toont de Flowmax 42i van MIB GmbH
Met de kleinst beschikbare doorlaat van DN3 en een meetfrequentie van 250 metingen per seconde bent u verzekerd van nauwkeurig doseren van kleine hoeveelheden vloeistof.

 

Desgewenst is extra clean en double bag verpakte levering mogelijk.
Voor Single Use Flowmeters, toegepast in chemie of biofarmacie voldoet MIB hiermee aan uw wensen én die van uw klant.

 

 

Stel uw vraag hier

Uw instrument is getest en daarvan ontvangt u een certifikaat bij de levering. Optioneel is een kalibratiecertifikaat 3 meetpunten, of is een 8-punts kalibratie mogelijk.

 

 

Single use flowmeter

disposable flowmeter

<english version here>

De Single Use flowmeter is een niche-product wat in de markt inmiddels in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar is.
Het is goed dat er diversiteit in het aanbod zit, want er is geen universele oplossing die alleen maar voordelen kent.
Afhankelijk van uw eisen en wensen is te bepalen welk type voor uw applicatie het beste is.
Hierna benoem ik een aantal aspecten die in de afweging een rol spelen.

Eisen en wensen

Als u gaat nadenken over de specifikaties waaraan het instrument moet voldoen zal een aantal zaken voorbij komen.
In deze fase doet u er goed aan de harde eisen te onderscheiden van de softere wensen. Dit is vooral handig als u later uit meerdere opties moet gaan kiezen.

Nauwkeurigheid

Elk type instrument meet anders en met een andere afwijking. 
Elke meetmethode heeft in de uitvoering een maximaal haalbare nauwkeurigheid. Afwijking van de nominale meetwaarde geeft een afwijking in uw proces.
Het is aan u om te bepalen welke nauwkeurigheid noodzakelijk is.
Kijk bij een vergelijk goed naar de grootheid waarin de meetnauwkeurigheid is uitgedrukt. Full Scale (FS) is totaal wat anders dan Measured Value (MV). Hier ga ik graag verder op in, maar in een ander hoofdstuk.
Bij een hoogwaardig instrument als Coriolis of ultrasoon mag u een kalibratiecertifikaat verwachten.

Wetted parts

De zogenaamde ‘wetted parts’ zijn de onderdelen van het instrument die met het medium in aanraking komen.
Bijvoorbeeld bij een turbinemeter is dat de behuizing, de turbine, as, lagering en eventueel afdichtingsmateriaal.
Een electromagnetische flowmeter heeft al minder onderdelen, maar altijd een meetbuis, metalen electroden en afdichtingsmateriaal.
De Coriolis- en de ultrasone flowmeter hebben vaak maar één wetted part, de behuizing zelf. In het geval van de MIB Flowmax is dat ook nog eens een goedgekeurde kunststof. Hier het leveranciers certifikaat.

Spleten en gaps

Bij de overweging om single-use componenten toe te passen speelt vaak hygiëne / zuiverheid een rol. Contaminatie is uit den boze in dit soort processen.
De bouwvorm van uw instrument is van invloed op contaminatie-risico.
Spleten tussen verschillende onderdelen zijn potentiële verstopplaatsen van bacteriën en ongewenste deeltjes. Een lagerpunt van het turbine-asje evenzo. Scherpe hoeken en kantjes zijn evenmin bevorderlijk.
Een instrument met een vrije doorlaat is altijd gunstiger; hier scoren electromagnetisch, coriolis en ultrasoon ongeveer even goed.
Gekeken naar de details, zoals aantal spleten, oppervlakteruwheid en dode hoeken scoort de kunststof ultrasone single use flowmeter het best van de drie.

Kosten

Het prijskaartje is en blijft een aspect van de totale afweging.
In sommige gevallen is de kostprijs de zwaarstwegende factor. Dan wint een turbinemeter het van de geavanceerdere instrumenten.

single use flowmeter
Prijsverschil flowmeter is in deze omgeving ondergeschikt.

Processen in biofarmacie kennen risico’s die in financieel opzicht het honderd- of wel duizendvoudige prijsverschil vertegenwoordigen.

Dat zijn risico’s die deels voorkomen kunnen worden door de juiste equipment voor uw proces te kiezen.


Een clean instrument, zonder bewegende delen en maar één wetted part wat bovendien nog eens superieure meetresultaten geeft, ook bij fluctuerende flow, dat is zijn geld waard!

 

 

 

Bespaar en vervang alleen het hoognodige

Omdat MIB er te allen tijde naar streeft het maximale voor u te doen, is ook naar het kostenplaatje gekeken. Door de meetbuis separaat te produceren kan deze uitgewisseld worden zonder dat dure electronika van de controller vervangen hoeft te worden. Deze blijft dus permanent aanwezig.
In feite spreken we dus niet over een single use flowmeter, maar een single use flowmeetbuis. Doordat de meetbuis al af fabriek gekalibreerd is behoud u de oorspronkelijke nauwkeurigheid waar u aan gewend was.

Dit slim ontwerp kost u niets en het levert u toch weer €1.500,= per wissel op!

Vraag naar de mogelijkheden

 

Liever een adviesgesprek?

Graag!
Geef hieronder in hoofdlijnen uw richting aan, dan bent u verzekerd van een passend advies op korte termijn. 

Uw instrument is getest en daarvan ontvangt u een certifikaat bij de levering. Optioneel is een kalibratiecertifikaat 3 meetpunten, of is een 8-punts kalibratie mogelijk.

 

 

EHEDG sanitaire flowmeter

ehedg ultrasone flowmeter

EHEDG sanitaire flowmeter

Werkt u met processen waar vloeistof nauwkeurig gemeten of gedoseerd moet worden? Waar contaminatie een grote bedreiging is? Waar een grote waarde op het spel staat als het proces verstoord raakt?

Goede kans dat u voor flowmeting en -dosering al eens rondgekeken hebt naar een ideaal instrument.
Of het nu in de chemie is, bio-medische batchproduktie, of ultrapuur gedemineraliseerd water, flowmeting kan altijd op meerdere manieren gedaan worden.

Soms volstaat een simpele turbinemeter en ook de elektromagnetische instrumenten met vrije doorlaat zijn interessant, zowel qua prijs als ook performance. Gaan uw eisen verder dan een basisinstrument dan loont het de moeite om even verder te lezen.

Er is een meetprincipe wat zich bij uitstek leent voor nauwkeurige, schone processen waar u geen enkel risico mag of wilt nemen, terwijl er geen grote aanslag op uw budget wordt gedaan.ehedg sanitaire flowmeter

Ultrasoon vergeleken met Elektromagnetisch

De ultrasone flowmeter heeft net als een elektromagnetische flowmeter (EMF) een vrije doorlaat en geen bewegende delen. Enkele belangrijke voordelen ten opzichte van de EMF zijn:

  • de werking is onafhankelijk van de geleidbaarheid van het medium.
  • zeer hoge sampling rate, extreem nauwkeurig doseren
  • slechts één wetted part, geen spleten, O-ringen of metalen in contact met de vloeistof

Ultrasoon ten opzichte van Coriolis

Een ander alternatief zou een Coriolis-flowmeter kunnen zijn. Deze staan bekend om hun nauwkeurigheid, vrije doorlaat en het mooie aspect van massameting. Is massameting een noodzaak: ga dan voor Coriolis! Enkele positieve kenmerken die Ultrasoon in de weegschaal legt:

  • ongevoelig voor trillingen uit de omgeving
  • vele malen lagere kostprijs
  • kunststof behuizing (bio-medisch approved)

Ultieme reinigbaarheid

Reinigbaarheid van de flowmeter is een ander interessant gegeven. Dankzij de vrije doorlaat en geen bewegende delen kan CIP-cleaning gedaan worden.
Gaat uw proceszekerheid verder dan dit, dan komt de Single Use meetbuis in aanmerking.
Dure elektronica is in een separate behuizing ondergebracht en komt niet in contact met het medium.
Alleen de meetbuis kan vervangen worden, dit bespaart u telkens 40% van de kosten!
Doordat de meetbuis af fabriek gekalibreerd is kan deze zonder bijkomende kalibratie uitgewisseld worden bij het opstarten van een nieuwe batch.

Deutsche Kwalität!

Komen de benoemde functionele aspecten in uw bedrijf aan de orde? Dan zouden we zeker eens contact moeten leggen. Niet onbelangrijk: de instrumenten zijn van Duitse oorsprong en in een breed scala verkrijgbaar.

Stel hieronder uw vraag.

[contact-form-7 id=”5″ title=”Contact form 1″]